THEO DÕI KÊNH YOUTUBE CỦA STICKER FACTORY NHÉ!
 / Discovery / Nguyễn Trường Thi / Bình luận: 0

Các tiêu chí kỹ thuật về Enamel Pin

𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐄𝐧𝐚𝐦𝐞𝐥 𝐯𝐬. 𝐇𝐚𝐫𝐝 𝐄𝐧𝐚𝐦𝐞𝐥Pin (huy hiệu), về cơ bản được chia làm 2 loại Soft Enamel và Hard Enamel dựa vào quá trình sản xuất.𝐄𝐧𝐚𝐦𝐞𝐥 có thể tạm dịch ra tiếng Việt là tráng men. 𝗦𝗼𝗳𝘁 𝗘𝗻𝗮𝗺𝗲𝗹 là tráng men “sương sương” còn 𝗛𝗮𝗿𝗱 𝗘𝗻𝗮𝗺𝗲𝗹 là tráng men…HARD luôn.Khác...
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×